Zdawalność w Ab-As

Kończymy rok 2017 z 50% zdawalnością egzaminów praktycznych przeprowadzonych na naszym Renault Clio, co daje nam o ok. 20% wyższą notę od średniej w całej Polsce. Oby przyszły rok był jeszcze lepszy!